header_photo

על האתר

ברוכים הבאים לאתר "כיפורים".

האתר מוקדש לחיילי צה"ל שלחמו במלחמת יום הכיפורים, ולסיפוריהם מהמלחמה. באתר תוכל למצוא סיפורים מן הקרב ומן השבי, מחולקים לפי חזית הלחימה.

אתר כיפורים הוקם על מנת לספק ללוחמים במה להעביר את מורשתם האישית למשפחותיהם ולמתעניינים באירועי המלחמה. אם אתם מעוניינים להוסיף את זכרונותיכם מהמלחמה לפסיפס הסיפורים שבאתר, או למסור את סיפורו של חבר שנפל או של היחידה כולה, אתם מוזמנים לעשות זאת בעמוד ספר את סיפורך.

נשמח לכל משוב או הערות לגבי האתר. תוכלו לשלוח לנו אותן בעמוד יצירת הקשר.

אנחנו מקווים שתהנו מהשימוש באתר,
מערכת "כיפורים"

ספר את סיפורך

כיפורים הוקם בכדי לאפשר למשתתפי המלחמה לשתף אחרים בסיפוריהם מימי המלחמה, הן בשבי והן בקרב. אנחנו מאמינים שסיפורים אלו הם לא רק חלק ממורשת ישראל וההיסטוריה המתפתחת שלה, אלא גם אפשרות עבור לוחמים להותיר את המורשת האישית שלהם עבור משפחותיהם ואחרים המבקשים לדעת את אשר עבר עליהם באותה התקופה.

זה המקום בו הסיפור האישי שלך (או של המחלקה, החטיבה) יכול להיות מסופר, מנקודת הראות שלך.
כל אחד מוזמן לספר את סיפור המלחמה המלא שלו, או סיפור מסוים הנוגע באירוע ספציפי או שורת אירועים.

ספר את סיפורך
Youtube App IconFacebook IconTiktok Icon
© 2024 כיפורים, כל הזכויות שמורות.
פרטים שימסרו דרך האתר ישמשו למטרה לה נמסרו בלבד
העמותה לא תעביר כל נתון בלי אישור